ՄԵՐ ՀԱՂԹՈՂՆԵՐԸ

Աննա Առաքելյան
MISS ARMENIA 2012
Մարգարիտա Սարուխանյան
MISS ARMENIA 2007
Մարինա Վարդանյան
MISS ARMENIA 2006
Լուսինե Թովմասյան
MISS ARMENIA 2003
Իրինա Թովմասյան
MISS ARMENIA 2001
Քրիստինա Բաբայան
MISS ARMENIA 2000
Գոհար Հարությունյան
MISS ARMENIA 1998
Անգելինա Բաբաջանյան
MISS ARMENIA 1997
Կարինե Խաչատրյան
MISS ARMENIA 1996